JESENJA SERIJA PREDAVANJA U NOVEMBRU

0 Comments

AKREDITOVANO OD STRANE ZDRAVSTVENOG SAVETA Br. 153-02-535/2014-01 od 03. 03. 2014. Br. 153-02-1979/2014-01 od 19. 05. 2014. Br. 153-02-1979/2014-01 od 18. 08. 2014. ZA LEKARE, STOMATOLOGE, FARMACEUTE, BIOHEMIČARE, MEDICINSKE SESTRE I ZDRAVSTVENE TEHNIČARE Predavač  Prim