Psihoterapija

Psihoterapija je način lečenja određenih smetnji, stanja, poremećaja ili bolesti koje su izazvane psihološkim razlozima, a sprovodi se psihološkim sredstvima.

Psihoterapija se sprovodi sa jasno definisanim ciljevima i kod osoba koje ispunjavaju nekoliko osnovnih uslova: da imaju smetnje u čijoj su pozadini psihološki uzroci, da su svesne da im je potrebna stručna pomoć, da su motivisane da ovim putem ublaže ili otklone svoje tegobe i patnje, i da žele i mogu da na iskren, istinit i otvoren način govore o sebi i svojim problemima.

Što se ciljeva tiče, oni se razlikuju od oblika psihoterapije tj. mogu biti manje ili više ambiciozni, ali u osnovi psihoterapija ima za cilj otklanjanje ili smanjenje tegoba, trpljenja i patnje, rasterećenje od unutrašnje napetosti, suzbijanje straha, osećanja krivice, suzbijanje agresivnosti, uspostavljanje adekvatnijih i funkcionalnijih mehanizama suočavanja sa stresom savremenog življenja kao i razvoj ličnosti u svim njenim performansama.

PSIHOTERAPIJSKI UGOVOR

Srž ovog oblika lečenja jeste odnos koji se razvija između terapeuta tj. osobe koja je obučena za pružanje psihološke pomoći, i njegovog pacijenta tj. osobe koja pati od određenih smetnji, stanja, poremećaja ili bolesti.

Ovaj odnos i interakcija između terapeuta i pacijenta zasniva se na poverenju i pozitivnim očekivanjima, a odvija se u specifičnim okolnostima koje su bitan deo terapijskog procesa i koje nisu samo tehničke prirode već poseduju značajan terapijski potencijal. Ove okolnosti  koje čine terapijsku situaciju jasno se određuju na samom početku psihoterapijskog procesa i čine tzv. psihoterapijski ugovor:

pacijent i terapeut sreću se u posebnom, uvek istom prostoru i u dogovoreno vreme koje je unapred određeno i koje se bez značajnog razloga ne menja, jedanput, dva puta ili više puta nedeljno u trajanju od 45min (individualna psihoterapija)

SVE DIJAGNOSTIČKE I TERAPIJSKE METODE RADIMO I U KUĆNIM USLOVIMA U OKVIRU KUĆNIH POSETA