EEG

elektroencefalografija-EEG

EEG je standardna dijagnostička metoda kojom se prati rad i aktivnosti mozga. Ljudski mozak konatantno proizvodi elektricne signale. Tokom registrovanja EEG elektrode se postavljaju na površinu glavei specijalnim EEGaparatom beleži ta aktivnost. EEG JE POTPUNO BEZBOLNA, BEZBEDNA I BEZOPASNA METODA A VAŽNA U DIJAGNOSTICI I ADEKVATNOM LEČENJU

KADA TREBA RADITI EEG?

  • Ako se sumnja ili je dijagnostikovana epilepsija
  • Ako ste primetili da vaše dete ima izmenjeno neuobicajno ponasanje, odsutno je, gleda povremeno u jednu tacku ili je hiperaktivno.
  • Kod učestalih teških glavobolja
  • Kod nove neuobičajno jake glavobolje
  • Ako imate probleme sa spavanjem
  • Ako ste imali udarac u glavu (saobracajna nesreca i sl.)
  • Ako ste gubili svest.
  • Ako je došlo do nejasnog gubitka svesti

EEG U SPAVANJU

EEG se radi u stanju spavanja kod male dece do 6-7 godina (pa i više ). Mala deca ne sarađuju , vrpolje se, a za EEG je jako bitno da osoba bude potpuno mirna tokom registrovanja. Nekad doktor indikuje da se radi i kod odraslih osoba EEG u spavanju ako mu je to neophodno za postavljanje dijagnoze. Ako se planira ova procedura neophodno je da dete probudite rano i držite ga u budnom stanju sve vreme do dolaska u ordinaciju.