Usluge

Specijalistički pregledi:

 • neurologije
 • psihijatrije
 • ginekologije
 • opšte medicine
 • kardiologije

Dijagnostika:

 • ekstrakranijalni kolor dopler karotida
 • transkranijalni kolor dopler karotida
 • EEG
 • test na marihuanu i više droga
 • dijagnostički testovi za demenciju: MMSE, NPI 19, test crtanja  sata
 • skala Hachinski Ischemia Score
 • dijagnostički testovi za depresiju: NPHQ9, Hamiltonova skala,  Beckova skala, MADRS skala
 • dijagnostički testovi za anksioznost: Hamiltonova skala za  procenu anksioznosti
 • dijagnostička skala za procenu psihoze PANSS, CGI, BPRS
 • skala za procenu Parkinsonove bolesti KLAWANS
 • psihološka procena ličnosti MPPI, test ličnosti, test na organicitet, test inteligencije
 • test za panični poremećaj, agorafobiju, suicidalnost i OCD  smetnje – mini internacionalni neuropsihijatrijski intervju DSM IV
 • ultrazvuk i dopler u ginekologiji
 • kolor dopler krvnih sudova nogu i ruku
 • ultrazvučni i dopler pregled štitaste žlezde, abdomena, prostate, dojke i srca
 • sva laboratorijska (biohemijska, imunološka, mikrobiološka i određivanje nivoa leka u krvi, kao i test osetljivosti na namirnice u  ishrani)  analiza u saradnji sa laboratorijom „Neolab” Zaječar
 • CT i NMR pregled u roku od 6 sati u saradnji sa „EURODIJAGNOSTIKA” Rasadnička 6 Niš
 • EKG srca, holter i test opterećenja

Mogućnost ultrazvučne i dopler dijagnostike kod teško pokretnih pacijenata u kućnim uslovima ultrazvučnim dopler portabl mobilnim aparatom SAR 3

Terapija:

 • psihoterapija
 • laseroterapija svih bolnih stanja u neurologiji i opštoj medicini, kao i oduzetosti živaca
 • parenteralna terapija – mogućnosti u kućnim uslovima
 • psihoterapijsko usmeravanje i tretman razvojnih smetnji dece i adolescenata
 • lijazon terapija psihosomatskih smetnji
 • psihoterapijska podrška individualna i grupna obolelih od onkoloških bolesti