PROLEĆNA SERIJA PREDAVANJA U JUNU

0 Comments

PROLEĆNA SERIJA PREDAVANJA U JUNU
POLIKLINIKA „ZDRAVLJE I ZDRAV ŽIVOT”
Knjaza Miloša 149,        19350 Knjaževac        Tel: 019/734-609     Mob: 069 89 50 726

 

UPLATA NA Žiro račun: Credit Agricole 33057000719-08, Svrha uplate kotizacija

AKREDITOVANO OD STRANE ZDRAVSTVENOG SAVETA
Br. 153-02-1696/2015 od 27. 05. 2015.

 

Predavač: Prim dr med Lela Mihajlović Jovanović, neuropsihijatar
Mesto i vreme održavanja: Sala za sastanke Poliklinike „Zdravlje i zdrav život”
od 14.00 do 15.30 časova

AKREDITOVANO ZA: LEKARE, FARMACEUTE, BIOHEMIČARE, MEDICINSKE SESTRE I ZDRAVSTVENE TEHNIČARE: 

DATUM BROJ AKREDITACIJE PREDAVANJE  – STRUČNI SASTANAK – INTERNI BODOVI CENA BODOVA BROJ
01. 06. 2015. Ponedeljak A-1-1116/15 Hipohondrija u svakodnevnoj praksi 300,00 din. 1 (int)
02. 06. 2015. Utorak A-1-1115/15 Anorexia nervosa 300,00 din. 1 (int)
03. 06. 2015. Sreda A-1-1113/15 Anksiozno-depresivni poremećaj 300,00 din. 1 (int)
04. 06. 2015. Četvrtak A-1-1114/15 Alkoholizam i poremećaji povezani sa alkoholizmom 300,00 din. 1 (int)
05. 06. 2015. Petak A-1-1112/15 Agorafobija-dijagnoza podela i terapija 300,00 din. 1 (int)
06. 06. 2015. Subota A-1-1111/15 Gillen-Bare 600,00 din. 2 (ext)

AKREDITOVANO ZA: LEKARE, STOMATOLOGE, FARMACEUTE, BIOHEMIČARE, MEDICINSKE SESTRE I ZDRAVSTVENE TEHNIČARE: 

DATUM BROJ AKREDITACIJE PREDAVANJE  – STRUČNI SASTANAK – EKSTERNI BODOVI CENA BODOVA BROJ
08. 06. 2015. Ponedeljak A-1-1644/15 Nasilje u porodici 600,00 din. 2 (ext)
09. 06. 2015. Utorak A-1-1642/15 Mobing-zdravstvena pomoć i samopomoć 600,00 din. 2 (ext)
10. 06. 2015. Sreda A-1-1643/15 Poremećaj prilagođavanja u detinjstvu i adolescenciji 600,00 din. 2 (ext)
11. 06. 2015. Četvrtak A-1-1641/15 Nesanica-uzroci i tretman 600,00 din. 2 (ext)

 

UDRUŽENJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA MOGU DOSTAVITI SPISAK SVOJIH ZAINTERESOVANIH ČLANOVA NAKON VIRMANSKE UPLATE KOTIZACIJE

Spisak zainteresovanih – štampanim slovima sa brojem licence i br. JMBG,
za medicinske sestre i broj ONI.
Dostaviti do 01. 06. 2015. Poliklinici „Zdravlje i zdrav život” sa kotizacijom zbog izrade sertifikata.

DOBRODOŠLI!