Kontinuirana Medicinska Edukacija

SVAKE GODINE POLIKLINIKA ORGANIZUJE KONTINUIRANU MEDICINSKU EDUKACIJU ZA SVE ZDRAVSTVENE RADNIKE.

10 AKREDITOVANIH STRUČNIH SASTANAKA I 20 BODOVA ZA OBNOVU LICENCE .