Kontinuirana Medicinska Edukacija

Kontinuirana medicinska edukacija obavlja se svakog aprila povodom 4. aprila „Svetskog dana zdravlja” (prolećna serija akreditovanih predavanja) i svakog novembra povodom 14. novembra slave lekara Sv. Kozma i Damjan (jesenja serija akreditovanih predavanja) za sve zdravstvene radnike. Sva predavanja su akreditovana ispred Zdravstvenog saveta Srbije i donose ukupno 12 internih i 12 eksternih bodova godišnje.

AKREDITOVANO OD STRANE ZDRAVSTVENOG SAVETA
Br. 153-02-535/2014-01 od 03. 03. 2014.

ZA LEKARE, STOMATOLOGE, FARMACEUTE, BIOHEMIČARE, MEDICINSKE SESTRE I
ZDRAVSTVENE TEHNIČARE

Predavač_ Prim dr med Lela Mihajlović Jovanović, neuropsihijatar

Mesto i vreme održavanja: Sala za sastanke Poliklinike „Zdravlje i zdrav život” od 14.00 do 15.30 časova

DATUM

BROJ AKREDITACIJE

PREDAVANJE  – STRUČNI SASTANAK – EKSTERNI BODOVI

CENA

BODOVA BROJ

31. 03. 2014. Ponedeljak

A-1-943/14

Rana dijagnostika demencije

500,00 din.

2 (ext)

01. 04. 2014. Utorak

A-1-928/14

Generalizovani anksiozni poremećaj

500,00 din.

2 (ext)

02. 04. 2014. Sreda

A-1-929/14

Glavobolja

500,00 din.

2 (ext)

03. 04. 2014. Četvrtak

A-1-930/14

Migrena i premenstrualna migrena

500,00 din.

2 (ext)

04. 04. 2014. Petak

A-1-931/14

Gubitak svesti

500,00 din.

2 (ext)

DATUM

BROJ AKREDITACIJE

PREDAVANJE  – STRUČNI SASTANAK – INTERNI BODOVI

CENA

BODOVA BROJ

07. 04. 2014. Ponedeljak

A-1-20/14

Zaštita žena i dece od zlostavljanja i zanemarivanja

250,00 din.

1 (int)

08. 04. 2014. Utorak

A-1-18/14

Tranzitorni ishemijski atak

250,00 din.

1 (int)

09. 04. 2014. Sreda

A-1-21/14

Ishemijski moždani udar

250,00 din.

1 (int)

10. 04. 2014. Četvrtak

A-1-25/14

Dijagnostikovanje i lečenje oboljenja karotidnih arterija

250,00 din.

1 (int)

14. 04. 2014. Ponedeljak

A-1-19/14

Poremećaj spavanja

250,00 din.

1 (int)

15. 04. 2014. Utorak

A-1-22/14

Mobing

250,00 din.

1 (int)

Spisak zainteresovanih – štampanim slovima sa brojem licence i br. JMBG, za medicinske sestre i broj ONI.

Dostaviti do 29. 03. 2014. Poliklinici „Zdravlje i zdrav život” sa kotizacijom zbog izrade sertifikata.

DOBRODOŠLI!

 

Održana akreditovana predavanja u 2013. godini, predavač Prim dr med Lela Mihajlović Jovanović, neuropsihijatar

 1. Suicid, procena rizika suicida i prevencija, akreditacija broj A-1-27/13
 2. Parkinsonova bolest – dijagnostika i terapija, A-1-28/13
 3. Značaj rane dijagnostike depresije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i neprepoznata depresija, A-1-30/13
 4. Demencija i depresija, A-1-29/13
 5. Adolescentna kriza, A-1-26/13
 6. Konverzivni disocijativni poremećaj, A-1-1163/13
 7. Vertigo – dijagnostika, diferencijalna dijagnostika i terapija, A-1-1166/13
 8. Rizikofaktori za cerebrovaskularnu bolest, A-1-1169/13
 9. Rizikofaktori za demenciju, A-1-1168/13
 10. Cervikalna glavobolja i cerviko cefalični sindrom, A-1-1165/13
 11. Trigeminalna neuralgija, A-1-1164/13
 12. Multipla skleroza – dijagnostika i terapija, A-1-1167/13
 13. Demencija – značaj terapije i komplijanse, A-1-1071/13
 14. Lumbalni sindrom – dijagnostika i terapija, A-1-1070/13
 15. Sindrom nemirnih nogu, A-1-1068/13
 16. Migrena, A-1-1067/13
 17. Terapija i dijagnostika shizofrenije, A-1-1069/13
 18. Demencija – značaj dijagnostike i terapija, A-1-1177/13
 19. Vertigo, A-1-2228/13
 20. Rizikofaktori za akutni moždani udar, A-1-2226/13
 21. Rizikofaktori za demenciju i Alchajmer demenciju, A-1-2227/13
 22. Cervikalna glavobolja, A-1-2224/13
 23. Trigeminalna neuralgija  dijagnostika i terapija, A-1-2229/13
 24. Multipla skleroza, A-1-2225/13