Monthly Archives: June 2015

Comments Off on PROLEĆNA SERIJA PREDAVANJA U JUNU

PROLEĆNA SERIJA PREDAVANJA U JUNU
POLIKLINIKA „ZDRAVLJE I ZDRAV ŽIVOT”
Knjaza Miloša 149,        19350 Knjaževac        Tel: 019/734-609     Mob: 069 89 50 726

 

UPLATA NA Žiro račun: Credit Agricole 33057000719-08, Svrha uplate kotizacija

AKREDITOVANO OD STRANE ZDRAVSTVENOG SAVETA
Br. 153-02-1696/2015 od 27. 05. 2015.

 

Predavač: Prim dr med Lela Mihajlović Jovanović, neuropsihijatar
Mesto i vreme održavanja: Sala za sastanke Pol...

Read more