Kontakt

„ZDRAVLJE I ZDRAV ŽIVOT”

POLIKLINIKA ZA  NEUROLOGIJU, PSIHIJATRIJU, INTERNU MEDICINU I ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU

Knjaza Miloša br. 149

19350 Knjaževac

Tel: 019/734-609         Mob: 069 895 07 26

Šifra delatnosti: 8622

PIB: 108312016

Matični broj: 63365408

Žiro račun: Credit aglicole 33057000719-08

e-mail: zdrav.knjaz@gmail.com

www.zdravljeknjazevac.com