Cenovnik

C E N O V N I K    od   01. 11. 2019. 

1 Prvi specijalistički pregled 2.800
2 Kontrolni specijalistički pregled  2.600
3 Pregled, konsultacija i terapija 3.000
4 EKG i prvi internistički pregled 3.800
5 EKG, ultazvuk srca i kardiološki pregled 6.000
6 Konsultacija 2.000
7 Dopler dijagnostika 3.000
8 Holter EKG  3.600
9 Holter pritiska 3.000
10 Ultrazvuk srca 3.800
11 EKG i pregled u kućnoj poseti 4.400
12 Ultrazvuk srca i pregled u kućnoj poseti 4.400
13 EKG, ultrazvuk srca i pregled u kućnoj poseti 7.000
14 Ultrazvučni pregled bilo kog organa 3.000
15 Kućna poseta – sopstveni prevoz u gradu 3.500
16 Kućna poseta sa prevozom u gradu 4.000
17 Kućna poseta van grada – sopstvneni prevoz 4.500
18 Kućna poseta van grada sa prevozom 5.000
19 Obrada za tuđu negu 3.000
20 Obrada za tuđu negu kućna poseta 4.000
21 Psihološka obrada 3.000
22 Mišljenje za pelene ili pomagala 2.000
23 Psihoterapija 3.000
24 EEG 3.500
25 EEG sa deprivacijom spavanja 4.000
26 EMG 4.000
27 Parenteralna terapija – injekcija 2.500
28 Parenteralna terapija infuzija – infuzija 2.800
29 Akupunktura 2.500
30 Akupunktira u kućnim uslovima 3.000
31 Laseroterapija 1.000
32 Laseroterapija u kućnim uslovima 1.500
33 Ginekološki pregled 3000