Cenovnik

C E N O V N I K    od   01. 08. 2014.

1 Specijalistički pregled 1.600
2 Specijalistički pregled i terapija 1.500
3 Pregled, konsultacija i terapija 2.000
4 Specijalistički konsultativni pregled 1.800
5 EKG, TA, BMI, pregled i terapija 2.000
6 Konsultacija 1.000
7 Dopler dijagnostika 2.000
8 Ultrazvuk 2D/3D i pregled 2.000
9 Određivanje šećera u krvi 200
10 Bris grlića i cerviksa 1.500
11 Papanikolau 2.000
12 Ultrazvuk srca i pregled 2.000
13 Ultrazvuk dojke 2.000
14 Ultrazvuk prostate 1.800
15 Ultrazvuk gornjeg abdomena 2.000
16 Ultrazvuk štitaste žlezde 2.000
17 Ultrazvuk koštanog sistema 1.500
18 Ultrazvuk dojke 2.000
19 Holter EKG 3.000
20 Kolor dopler karotida 2.000
21 Kolor dopler donjih ekstremiteta 2.000
22 Kolor dopler gornjih ekstremiteta 2.000
23 Transkranijalni dopler 2.000
24 EEG 2.500
25 EEG sa deprivacijom 3.500
26 Test na marihuanu 1.300
27 Test na više droga 2.100
28 Psihološka eksploracija ličnosti 2.000
29 Psihoterapija 2.000
30 Test opterećenja 2.000
31 Kolor dopler (karotida) i DE (GE) 3.000
32 Ultrazvuk 2D/3D u ginekologiji 1.500
33 Laseroterapija 600