Cenovnik

CENOVNIK  OD 01.02.2023.

1Prvi pregled specijalistički interniste i neuropsihijatra4.400,00
2Kontrolni pregled interniste i neuropsihijatra4.000,00
3Kolor dopler karotida4.000,00
4Psihoterapija5.000,00
5EEG i pregled5.500,00
6EEG sa deprivacijom6.000,00
7Specijalistički Pregled u domu starih4.000,00
8Ultrazvuk  stomaka/ ili štitaste  ili zglobova  ili limfne žlezde ili dojke /4.000,00
9Ekg , prvi internistički pregled5.000,00
10Eho srca4.000,00
11Ekg ultrazvuk srca i spec pregled8.000,00
12Holter ekg4.000,00
13Holter ta4.000,00
14Ekg i spec pregled interniste- kućna poseta6.000,00
15eho srca i spec pregled- kućna poseta7.000,00
16Ekg, eho srca i spec pregled -kućna poseta8.000,00
17Kućna poseta – spec pregled  u gradu5.000,00
18Kućna poseta –spec pregled u gradu sa prevozom6.000,00
19Kućna poseta – spec pregled u selu6.000,00
20Obrada za tuđu negu4.000,00
22Mišljenje za pelene i pomagalo3.000,00
23Konsultacija2.000,00
24Psihološka obrada4.000,00
42Emg6.000,00
43Eho i pregled štitaste žlezde6.000,00
44Eho srca i konsultacija6.000,00
45Internistički pregled i konsultacija6.000,00
46Emg  dva ekstremiteta8.000,00
49Spec . pregled  doktora4.000,00
56Mišljenje za smeštaj u dom3.000,00
50Eho urogenitalnig trakta i spec pregled7.000,00
57Kućna poseta u selu sa prevozom7.000,00
58Psihološka obrada kućna poseta u selu5.000,00