Dr med Ivan Milošević

ivanDr med Ivan Milošević, rođen 1971. godine, specijalista interne medicine, živi i radi u Knjaževcu u Opštoj bolnici Knjaževac, član Upravnog odbora i etičkog saveta Opšte bolnice Knjaževac, otac četvoro dece.

 

 

 

Obrazovanje:

  •  Osnovna škola i gimnazija u Knjaževcu odličan uspeh
  • Zvanje doktora medicine Medicinski fakultet u Nišu 1997.
  • Specijalista interne medicine Medicinski fakultet u Nišu 2007.
  • Sertifikat iz gastroenterologije – gastroskopija, Medicinski fakultet u Nišu 2007.
  • Sertifikat iz kardiologije – ultrazvuk i dopler srca, Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju DedinjeBeograd

Angažovanje:

  • Član udruženja internista i kardiologa Srbije
  • Član Srpskog lekarskog društva

Autor Akreditovanih predavanja od strane Zdravstvenog saveta Srbije i predavač – stručni sastanak u okviru zdravstvene ustanove-Zdravstvenog centra Knjaževac:

  • Hepatitis C, akreditacija A-1-475/212