PROLEĆNA SERIJA PREDAVANJA U APRILU

0 Comments

Spisak predavanja April 2015

AKREDITOVANO OD STRANE ZDRAVSTVENOG SAVETA
Br. 153-02-416/2015-01 od 03. 03. 2015. 

Predavač: Prim dr med Lela Mihajlović Jovanović, neuropsihijatar
Mesto i vreme održavanja: Sala za sastanke Poliklinike „Zdravlje i zdrav život”
od 14.00 do 15.30 časova

AKREDITOVANO ZA: LEKARE, STOMATOLOGE, FARMACEUTE, BIOHEMIČARE, MEDICINSKE SESTRE I ZDRAVSTVENE TEHNIČARE:

 

DATUM BROJ AKREDITACIJE PREDAVANJE  – STRUČNI SASTANAK – EKSTERNI BODOVI CENA BODOVA BROJ
06. 04. 2015. Ponedeljak A-1-995/15 Blagi kognitivni poremećaj predodređen zaAlchajmerovu bolest 600,00 din. 2 (ext)
07. 04. 2015. Utorak A-1-993/15 Značaj komplijanse i funkcionalnosti psihotičnih pacijenata u zavisnosti od izbora antipsihotika 600,00 din. 2 (ext)
08. 04. 2015. Sreda A-1-994/15 Terapijske mogućnosti u lečenju afektivnih poremećaja 600,00 din. 2 (ext)
09. 04. 2015. Četvrtak A-1-996/15 Dijabetesna polineuropatija 600,00 din. 2 (ext)
14. 04. 2015. Utorak A-1-997/15 Neuropatski bol 600,00 din. 2 (ext)
15. 04. 2015. Sreda A-1-998/15 Terapijske mogućnosti u lečenju epilepsije 600,00 din. 2 (ext)
22. 04. 2015. Sreda A-1-50/15 Burnout sindrom – Sindrom sagorevanja 300,00 din. 1 (int)
25. 04. 2015. Subota A-1-937/15 Antipsihotici druge generacije – OPŠTI KURS 900,00 din. 3 (ext)
 AKREDITOVANO SAMO ZA LEKARE I FARMACEUTE:

 

DATUM BROJ AKREDITACIJE PREDAVANJE  – STRUČNI SASTANAK – INTERNI BODOVI CENA BODOVA BROJ
16. 04. 2015. Četvrtak A-1-53/15 Bihejvioralne smetnje u Alchajmerovoj bolesti 300,00 din. 1 (int)
17. 04. 2015. Petak A-1-52/15 ADHD ili hiperkinetski poremećaj 300,00 din. 1 (int)
20. 04. 2015. Ponedeljak A-1-49/15 Socijalna fobija – dijagnostika i terapija 300,00 din. 1 (int)
21. 04. 2015. Utorak A-1-54/15 Vaskularna demencija 300,00 din. 1 (int)
23. 04. 2015. Četvrtak A-1-51/15 Panični poremećaj – dijagnostika i tretman 300,00 din. 1 (int)

 

UDRUŽENJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA MOGU DOSTAVITI SPISAK SVOJIH ZAINTERESOVANIH ČLANOVA NAKON VIRMANSKE UPLATE KOTIZACIJE

Spisak zainteresovanih – štampanim slovima sa brojem licence i br. JMBG, za medicinske sestre i broj ONI.

Dostaviti do 01. 04. 2015. Poliklinici „Zdravlje i zdrav život” sa kotizacijom zbog izrade sertifikata.

DOBRODOŠLI!