Monthly Archives: March 2015

Comments Off on PROLEĆNA SERIJA PREDAVANJA U APRILU

Spisak predavanja April 2015

AKREDITOVANO OD STRANE ZDRAVSTVENOG SAVETA
Br. 153-02-416/2015-01 od 03. 03. 2015. 

Predavač: Prim dr med Lela Mihajlović Jovanović, neuropsihijatar
Mesto i vreme održavanja: Sala za sastanke Poliklinike „Zdravlje i zdrav život”
od 14.00 do 15.30 časova

AKREDITOVANO ZA: LEKARE, STOMATOLOGE, FARMACEUTE, BIOHEMIČARE, MEDICINSKE SESTRE I ZDRAVSTVENE TEHNIČARE:

DATUM BROJ AKREDITACIJE PREDAVANJE  – STRUČNI SASTANAK – EKS...
Read more