Ginekološki ultrazvuk i dopler

Ginekološki ultrazvuk i dopler može se vršiti na dva načina, transabdominalno(preko stomaka) ili transvaginalno(vaginalnim putem).

Transvaginalni ultrazvuk daje mnogo jasniju sliku jer je sonda mnogo bliža organima koji se pregledaju.

Ponekad se vrši i abdominalni i vaginalni ultrazvuk da bi se dobro pregledala cela karlica.

Kada raditi ginekološki ultrazvuk i dopler?

  • preporuka je da svaka žena uradi bar jednom godišnje ginekološki ultrazvuk u okviru redovnog ginekološkog pregleda
  • kod bola u maloj karlici
  • neredovnih, bolnih, obilnih krvarenja
  • izostanka ciklusa
  • praćenja rasta mioma materice i veličine i izgleda cista na jajnicima
  • lociranje spirale
  • ispitivanje izgleda i veličine materice i jajnika
  • praćenje rasta folikula i debljine sluzokože materice u toku tretmana steriliteta
  • dijagnoza i potvrda trudnoće(eventualno vanmaterične trudnoće) i dalje praćenje toka trudnoće

SVE DIJAGNOSTIČKE I TERAPIJSKE METODE RADIMO I U KUĆNIM USLOVIMA U OKVIRU KUĆNIH POSETA