JESENJA SERIJA PREDAVANJA U NOVEMBRU

0 Comments

AKREDITOVANO OD STRANE ZDRAVSTVENOG SAVETA
Br. 153-02-535/2014-01 od 03. 03. 2014.
Br. 153-02-1979/2014-01 od 19. 05. 2014.
Br. 153-02-1979/2014-01 od 18. 08. 2014.

ZA LEKARE, STOMATOLOGE, FARMACEUTE, BIOHEMIČARE, MEDICINSKE SESTRE I ZDRAVSTVENE TEHNIČARE
Predavač  Prim dr med Lela Mihajlović Jovanović, neuropsihijatar
Mesto i vreme održavanja: Sala za sastanke Poliklinike „Zdravlje i zdrav život”
od 14.00 do 15.30 časova

DATUM BROJ AKREDITACIJE PREDAVANJE – STRUČNI SASTANAK – EKSTERNI BODOVI CENA BODOVA BROJ
03. 11. 2014. Ponedeljak A-1-943/14 Rana dijagnostika demencije 500,00 din. 2 (ext)
04. 11. 2014. Utorak A-1-928/14 Generalizovani anksiozni poremećaj 500,00 din. 2 (ext)
05. 11. 2014. Sreda A-1-929/14 Glavobolja 500,00 din. 2 (ext)
06. 11. 2014. Četvrtak A-1-930/14 Migrena i premenstrualna migrena 500,00 din. 2 (ext)
07. 11. 2014. Petak A-1-931/14 Gubitak svesti 500,00 din. 2 (ext)
18. 11. 2014. Utorak A-1-1471/14 Depresija kao rizikofaktor za demenciju 500,00 din. 2 (ext)
19. 11. 2014. Sreda A-1-1472/14 Terapija psihotičnih poremećaja 500,00 din. 2 (ext)
 
DATUM BROJ AKREDITACIJE PREDAVANJE – STRUČNI SASTANAK – INTERNI BODOVI CENA BODOVA BROJ
10. 11. 2014. Ponedeljak A-1-20/14 Zaštita žena i dece od zlostavljanja i zanemarivanja 250,00 din. 1 (int)
11. 11. 2014. Utorak A-1-18/14 Tranzitorni ishemijski atak 250,00 din. 1 (int)
12. 11. 2014. Sreda A-1-21/14 Ishemijski moždani udar 250,00 din. 1 (int)
13. 11. 2014. Četvrtak A-1-25/14 Dijagnostikovanje i lečenje oboljenja karotidnih arterija 250,00 din. 1 (int)
14. 11. 2014. Petak A-1-19/14 Poremećaj spavanja 250,00 din. 1 (int)
17. 11. 2014. Ponedeljak A-1-22/14 Mobing 250,00 din. 1 (int)
20. 11. 2014. Četvrtak A-1-1639/14 Reakcija na težak stres i poremećaj prilagođavanja 250,00 din. 1 (int)
21. 11. 2014. Petak A-1-1640/14 Somatoformni poremećaj 250,00 din. 1 (int)
24. 11. 2014. Ponedeljak A-1-1641/14 Sindrom karpalnog tunela 250,00 din. 1 (int)
25. 11. 2014. Utorak A-1-1638/14 Neurastenija 250,00 din. 1 (int)
26. 11. 2014. Sreda A-1-1643/14 Opsesivno kompulzivni poremećaj 250,00 din. 1 (int)
27. 11. 2014. Četvrtak A-1-1642/14 Psihogeni neepileptični napad 250,00 din. 1 (int)

Spisak zainteresovanih – štampanim slovima sa brojem licence i br. JMBG,
za medicinske sestre i broj ONI.
Dostaviti do 01. 11. 2014. Poliklinici „Zdravlje i zdrav život” sa kotizacijom zbog izrade sertifikata. DOBRODOŠLI!