Prolećna serija akreditovanih predavanja

0 Comments

AKREDITOVANO OD STRANE ZDRAVSTVENOG SAVETA Br. 153-02-535/2014-01 od 03. 03. 2014. ZA LEKARE, STOMATOLOGE, FARMACEUTE, BIOHEMIČARE, MEDICINSKE SESTRE I ZDRAVSTVENE TEHNIČARE Predavač_ Prim dr med Lela Mihajlović Jovanović, neuropsihijatar Mesto i vreme održavanja: Sala za